Üdvözöljük a Ménfőcsanaki Óvoda Honlapján

„Csak a sokat és jól játszó kisgyerek tud majd jól és elmélyülten gondolkozni.” - Vekerdy Tamás

menfocsanakiovi@4gmk.hu - 06-96/449-297

Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány - Duna Takarék: 58600300-11227364

 

Étkezési dokumentumok

 

Információk a díjmentes étkezésről!

A kormányrendelet itt olvasható részletesen!

Nyilatkozat itt tölthető le!

Útmutató a nyilatkozat kitöltéséhez!

 

Étkezési térítési díjak

Óvodás gyermek étkezése napi háromszori étkezést jelent. (Diétás étkezők esetében is)

Térítési díj: 495 Ft / fő / nap (bruttó összeg)

 

A gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény (ingyenes étkezés) illeti meg a szülőket, ha

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a gyermek
 • a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy a családjában másik tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
 • a gyermek sajátos nevelési igényű, vagy a családban nevelnek másik sajátos nevelési igényű gyermeket
 • a családban három vagy több gyermeket nevelnek
 • a gyermek nevelésébe vételét rendelte el a gyámhatóság
 • a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át

BANK-os beszedési megbízás igénylése:

 1. Étkezési térítési díjak beszedési megbízás kérése (honlapról letölthető)
 2. Krabácz Anita, óvodatitkárnak eljuttatni, Horgas út 21. (feldolgozza az étkezési programba) 
 3. A szülő kap egy kódot és az OTP által kiadott nyomtatványt kitölti
 4. A felhatalmazást a szülő beviszi saját bankjába
 5. Ott leigazoltatja és visszajuttatja az óvodába.