Aktuális információk szülőknek

EBÉD LEMONDÁS:

menfocsanakiovi@4gmk.hu
 

TÁJÉKOZTATÓ

 A Ménfőcsanaki Óvodában a Méhecske csoport vonatkozásában a koronavírus megjelenésével kialakult veszélyhelyzet miatt november 17. napjától 2020. november 21-ig az Oktatási Hivatal rendkívüli szünetet rendelt el

Tisztelettel: Nemes Lajosné
óvodavezető


Fertőtlenítés köszönetTisztelt Szülők!

Óvodánknak jelentési kötelezettsége van a fenntartó felé, ezért tisztelettel kérjük Önöket, amennyiben gyermekük Covid tesztje pozitív vagy családtag miatt karanténba kerül, abban az esetben kérjük az erről szóló hatósági határozatot az óvoda email címére: menfocsanakiovi@4gmk.hu továbbítani szíveskedjenek!

Köszönettel: Nemes Lajosné
óvodavezető


KÉT ÜNNEP KÖZÖTTI ÜGYELET


Fertőtlenítés köszönet


BEFIZETÉS RENDJE DECEMBERRE


TANKÖTELEZETTSÉG


Hőmérőzés


Fertőtlenítés köszönet


SZÜLŐÉRTEKEZLET


Befizetés rendje


Tájékoztató belépésről.


Szülői időpontjai2


Köszöntő-kinti-honlap

Befizetés szeptemberre!


uKIDo szülőknek és link

Szülői értekezlet MEGHÍVÓ!

Bakonyi vonatos kirándulás

2020. Május 9-én, szombaton indult volna útnak a Ménfőcsanaki Óvoda vonattal Vinyébe. Az egészségügyi korlátozások miatt idén ez a túra sajnos elmarad. Az elmúlt évek képeiből nézzenek meg egy kis válogatást a linkre kattintva. Virtuális túra a Bakonyban.

Az Érdekességek menüpontOnline mese alatt hangvideót találhatnak!

ÓVODAI BEIRATÁS

Szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az idei évben az óvodai beíratás digitális módon fog történni. Kérjük, hogy töltsék ki a gyermek lakóhelye szerint illetékes körzetes óvodához a Szándéknyilatkozatot és küldjék vissza a menfocsanakiovi@4gmk.hu címre.

BEIRATÁS MENETE:

 1. Ki kell választani a lakóhely körzet listájából, hogy melyik óvodához tartoznak
 2. Ki kell tölteni a szándéknyilatkozatot (gépelve, kinyomtatva, aláírva, beszkennelve vagy lefényképezve) Kérem, győződjön meg arról, hogy a kitöltött nyomtatvány minden adata látszik nyomtatáskor!
 3. Visszaküldeni a menfocsanakiovi@4gmk.hu címre, mivel az összes szándéknyilatkozatról a Ménfőcsanaki Óvoda vezetője hozza meg a döntést.

3. életévét 2020. augusztus 31-ig betölti és körzetes

 • Törvény szerint nincs tennivaló. Az óvoda kérése, hogy akkor is töltsön ki körzetes szándéknyilatkozatot. Ez nagyban megkönnyíti munkánkat. Pl. Kiss Éva lakhely: Szeder út (körzet szerint a Világosvárhoz tartozik, neki a Világosvár szándéknyilatkozatát kell kitölteni)

3. életévét 2020. augusztus 31-ig betölti és a NEM KÖRZETES óvodába szeretné beíratni

 • Ki kell tölteni a nem körzetes óvoda szándéknyilatkozatát. Pl. Kiss Éva lakhely: Szeder út (körzet szerint Világosvár) de a Manóvárba szeretné beíratni, akkor a Manóvár szándéknyilatkozatát kell kitölteni.

3. életévét 2020. augusztus 31-ig nem tölti be és körzetes

 • Nem óvodaköteles korú (2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31között tölti be) Törvény szerint nincs tennivaló. Az óvoda kérése, hogy akkor is jelezze a szándéknyilatkozaton. Jelenleg az óvodai felvétele ügyében nem áll módomban döntést hozni. Az óvodába jelentkezők közül először azokat a gyermekeket kell az óvodába felvenni, akik óvodaköteles korúak. Az ő felvételükről szóló döntést legkésőbb 2020. április 30-ig kell meghozni. Ezután, ha marad az óvodában szabad férőhely, akkor lehet a döntést meghozni.Ez időpontig kérem, szíves türelmét, majd felveszem Önnel a kapcsolatot.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉVRE

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre. A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján javasoljuk, hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve a következőképpen járjanak el: Először nézzék meg, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket. Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja. A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

Szándéknyilatkozat:

A hatékony beiratkozás segítéséhez összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat. 

 1. Mi a teendőm, ha szeretném engedélyeztetni gyermekem óvodakezdésének elhalasztását?

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását.

A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

 1. Mi a teendőm, ha gyermekem bölcsődés, és még további egy évig a bölcsődében marad?

A bölcsődéknek legkésőbb 2020. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába.

 1. Mi a teendőm, ha éppen külföldön élünk vagy költözünk, ezért gyermekem nem kezdi meg

Magyarországon az óvodai nevelést?

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon.

Óvoda elérhetőségei, ahol érdeklődhetnek illetve ahová a kitöltött szándéknyilatkozatot küldhetik: menfocsanakiovi@4gmk.hu Tel: +3620/26-27440

Nemes Lajosné-óvodavezető


Ovi-hívogató – Online

Kedves Szülők!

A kialakult helyzetre való tekintettel az óvodának és az óvodapedagógusoknak is alkalmazkodni kell a megváltozott körülményekhez.

Ebben az időszakban, mint óvodavezető a következő intézkedéseket tettem, hogy megkönnyítsem és támogassam a szülők és óvodásaink közös, élményteli otthoni együttjátszását, minőségi idő eltöltését.

A csoportok óvodapedagógusai hetente küldenek Önöknek segédanyagokat, kidolgozott, heti projekteket, játékötleteket, aktuális élményszerzési lehetőségeket.

Remélem, hogy az óvónők kreativitása és a szülők, gyermekek közös digitális együttműködésével hatékony segítséget tudunk biztosítani a családoknak és gyermekeiknek az otthoni életük, játéktevékenységük hasznos eltöltéséhez.

Kívánok Önöknek és családjuknak sikeres együttműködést és jó egészséget!

Nemes Lajosné
óvodavezető

Kedves Szülő!

Tájékoztatom, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézménye digitális munkarendben jelenleg is működik.

Amennyiben szüksége van a kialakult járványügyi helyzet kapcsán pszichés támogatásra, tanácsadásra, úgy a 96/515-540 telefonszámon elérhetőek vagyunk naponta 7.30-15.30-ig vagy a titkar.szakszolg.gyor@gmail.com e-mail-en tud velünk kapcsolatba lépni.

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Győri Tagintézménye

Tisztelt Szülők!

Először is szeretnénk megköszönni a Szülői nyilatkozatok gyors beérkezését!

Kérjük minden héten, csütörtökön 12. 00 óráig a szöveg alatt lévő linkre kattintva tegye meg az ellátásra való igényüket. / Ugyanaz a nyilatkozat, csak most nem emailben, hanem itt a honlapon mindig az adott időszakra vonatkozóan kell nyilatkozni./

Erre azért van szükség, hogy folyamatos lehetőséget biztosítsunk azon Szülők számára, akik semmilyen formában nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét és aktuális létszámokat tudjunk a főzőkonyha felé szolgáltatni.

Kérjük Önöket, hogy ezzel is segítsék munkánkat! Köszönjük szépen!

https://menfocsanak-ovoda.zircon.hu/

Kedves  Szülők!

Az utazó gyógypedagógiai hálózat home office-ban, digitális munkarend alapján biztosítja az SNI és BTMN gyermekek ellátását.

Az érdeklődők számára egy Google Drive felületen keresztül elérhető az otthoni, szülők által is végezhető megtámogatási lehetőségek: sungyogypedagogia.4gmk.hu

Az ügyelet helye:

Manóvár Tagóvoda

Győzelem út 12.

Tisztelt Szülők!

A Ménfőcsanaki Óvoda elérhetősége az átmeneti szüneteltetés alatt:

menfocsanakiovi@4gmk.hu

(Az épületek bezárása miatt a telefonokat nem használjuk)

Kérjük az ebédlemondást is e-mail-ben tegyék meg!

Figyeljék a honlapot, mindig aktuális információkat tartalmaz!

(mindig frissítse az oldalt)

Megértésüket köszönjük!

Kedves Szülők!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel, szeretnék tájékoztatást adni az aktuális teendőkről:

AZ ÓVODAI ELLÁTÁS JELENLEG SZÜNETEL, CSAK ÜGYELETET TARTUNK A KÖVETKEZŐ RENDELKEZÉSIG!

Az óvoda épületébe szülő nem léphet be, kérjük, csengessenek!

A gyerekek szekrényeinek tartalmát névvel/jellel ellátott zsákokba helyeztük, amiket ma délután, illetve legkésőbb kedd délig el kell vinni és FERTŐTLENÍTENI KELL!

Minden gyermekről kötelező kitölteni:

SZÜLŐI NYILATKOZAT AZ ÓVODAI ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS IGÉNYBEVÉTELRŐL AZ ELRENDELT KÖTELEZŐ SZÜNETELÉS IDŐTARTAMÁRA

A nyilatkozat az alábbi linken letölthető: http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/dr_dezsi_csaba_andras_polgarmester_kozlemenye.html

Visszaküldésének lehetséges módjai:

– személyesen, csak a bejárati ajtóban átadva, csengetéssel! (Horgas u. 21.)

– óvodai e-mail címre: menfocsanakiovi@4gmk.hu

   (Telefonnal lefotózva vagy szkennelve egyaránt megfelelő!)

Kitöltési és elküldési határidő: 2020. március 16. egész nap!

A nyilatkozat beküldésével az ebédlemondás automatikusan megtörténik!!!

Tájékozódni a további fejleményekről a gyor.hu, vagy menfocsanakiovoda.hu oldalon lehetséges!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Tisztelt Szülők!

Kérjük, a nyilatkozatot

ma délig visszaküldeni

szíveskedjenek az óvoda e-mail címére!

(menfocsanakiovi@4gmk.hu)

                                                                                                               Köszönettel: Nemes Lajosné

 óvodavezető

DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS POLGÁRMESTER KÖZLEMÉNYE

Tekintettel a szombat délután kiadott kormányrendeletre, valamint a járványügyi helyzet aktuális változásaira, a mai napon ismételten válságstáb összehívását kezdeményeztem az alpolgármesterek, a jegyző, aljegyző, valamennyi óvoda és bölcsőde, szociális intézmény, a családsegítő központ és a gazdasági működtető központ vezetőinek részvételével.Minden aktuális szempontot figyelembe véve, a mai napon a következő intézkedéseket hozom:

 1. Idősotthonok:

A győri idősotthonokban a mai naptól nem csak látogatási, hanem kijárási tilalom is életbe lép, valamint szünetel az idősklubok működése is. Minden lakónak biztosítjuk a bevásárlás és igény szerint a napi étkeztetés lehetőségét is.

 1. Bölcsődék és óvodák:

Hétfőtől az önkormányzati, egyházi, alapítványi fenntartású intézményekben a bölcsődei és óvodai ellátás átmenetileg szünetel. Ezen időszak alatt kizárólag gyermekfelügyeletet biztosítunk azok számára, akik semmilyen formában nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét.

A gyermekfelügyelettel kapcsolatos további tudnivalók:

a) Tekintettel arra, hogy a GYES-en, GYED-en lévő szülők meg tudják oldani bölcsődés, óvodás korú gyermekeik felügyeletét, gyermekeiket átmenetileg óvodai, bölcsődei közösségbe nem vihetik.

b) Az intézményeink nem fogadják azokat a gyermekeket, akik, vagy akiknek szülei, vagy velük egy háztartásban élő hozzátartozójuk az elmúlt két hétben külföldön tartózkodott.

c) A lázas beteg gyermek, vagy akivel közös háztartásban lázas személy él, nem jelenhet meg az óvodákban, bölcsődékben, amennyiben mégis megjelenik, és ezt az állapotot az intézmény dolgozói észlelik, a gyermek hazaküldéséről haladéktalanul intézkedhetnek.

d) Ahhoz, hogy az önkormányzati ellátások szervezhetők legyenek, minden szülőtől nyilatkozatot kérünk azzal kapcsolatban, hogy az elkövetkezendő napokban milyen ellátási formákra tart igényt. A nyilatkozat elérhető innen:

koronavírus járvánnyal kapcsolatos szülői nyilatkozat – Óvoda

A szülő a kitöltött nyilatkozatot e- mailen, vagy személyesen juttassa el az adott intézménybe.

Jelen intézkedés visszavonásig érvényes.

Győr, 2020. 03. 15.

Tisztelettel,

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester


http://hirek.gyor.hu/cikk/dr_dezsi_csaba_andras_polgarmester_kozlemenye.html