Aktuális információk szülőknek

EBÉD LEMONDÁS:

menfocsanakiovi@4gmk.hu

uKIDo szülőknek és link


Szülői értekezlet MEGHÍVÓ!


VASKAKAS BÁBSZINHÁZ AJÁNDÉKUTALVÁNY

Tisztelt Szülők!

A nagycsoportos gyermekekkel a korona vírus miatt nem tudtuk Vaskakas Bábszínház előadását megnézni.

A vezetőséggel megbeszéltük, hogy minden nagycsoportos gyermek kap egy ajándék utalványt, melyet 2021. május 31-ig használhatnak fel. A jegyek az óvónéniktől átvehetők.

Jó szórakozást kívánunk!


Kedves Szülők!

A Ménfőcsanaki Óvoda nyári nyitvatartási rendje.


BEFIZETÉS-LEJELENTÉS

Tisztelt Szülők!

A júniusi ebéd befizetés a Torda Óvodában az óvoda titkárságán:

2020. május 25-27-ig készpénzben 7-16:30 között

Az átutalás megtörténtét az óvoda felé 2020. május 27-ig igazolni kell.

Az átutalásnál a közlemény soron fel kell tüntetni a gyermek és az óvoda nevét.

Az ebéd lejelentés május 25-e után menfocsanakiovi@4gmk.hu

A honlapon történő ügyelet igénylés május 25-től megszűnik.

Köszönöm az együttműködésüket: Nemes Lajosné


Tisztelt Szülők!

2020.május 25-én újra indul a Ménfőcsanaki Óvoda, minden tagóvoda teljes nyitvatartással üzemel.

A veszélyhelyzetre való tekintettel, kérem az óvoda területén a csoportosulás mellőzését.

Gyermekük óvodai ellátási igényét kérem, jelezzék továbbra is csütörtökön 12 óráig a honlapon, visszavonásig.

Köszönettel:   Nemes Lajosné
óvodavezető


ÓVODA INDULÁS!!!

Tisztelt Szülők!

Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete az óvodák és bölcsődék újranyitásáról rendelkezik, mely értelmében 2020. május 25-től az óvodák és bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a  gyermekeket az  óvodai nevelésben, illetve a  bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják. Az óvodai ellátást a gyermekek szülei az óvoda honlapján található igénylő lap kitöltésével igényelhetik az igénybevételt megelőző munkanap 9 óráig, mert az étkezést csak az előzetesen leadott megrendelés alapján tudjuk biztosítani. Aki 2020. május 25-től veszi igénybe az óvodai ellátást annak a mai napon, de legkésőbb 2020. május 22-én 9 óráig az étkezést meg kell rendelnie, illetve be kell fizetnie készpénzben, vagy átutalással az igénybevételt megelőzően.

Az étkezés befizetése a következő módon történik:

 • Az étkezést az ingyenesen étkező gyermek részére meg kell rendelni, mely a számla aláírásával kerül véglegesítésre.
 • Ha olyan gyermek számára igénylik az óvodai ellátást, aki az étkezésért térítési díjat fizet, s a befizetés május hónapra megtörtént, akkor a szülőnek csak az igénylőlapot kell kitöltenie, vagy telefonon jelezni az óvodának az igénybevételt, a gyermek étkezése biztosított lesz.
 • Ha olyan gyermek részére igénylik május 25-től az óvodai ellátást, aki étkezési térítési díjat fizet, de május hónapra befizetés nem történt, akkor a szülő az étkezési térítési díjat készpénzben az óvodában, vagy utalással fizetheti ki. Az átutalás megtörténtét az óvoda felé igazolni kell.

Az átutalásnál a közlemény soron fel kell tüntetni a gyermek és az óvoda nevét.
Felhívjuk tisztelt szülők figyelmét, hogy 2020. május 25-től az éthordós ellátási forma megszűnik, azok automatikusan lemondásra kerülnek, az óvodai ellátást a szülőnek igényelnie kell.
A 2020. június havi óvodai ellátást igénylő gyermekek szüleinek akik még nem fizettek be, a befizetést 2020. május 25-27-ig biztosítjuk készpénzben az óvoda titkárságán, illetve utalás formájában. Az átutalás megtörténtét az óvoda felé igazolni kell. Az átutalásnál a közlemény soron fel kell tüntetni a gyermek és az óvoda nevét.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az étkezés megrendelése, illetve lemondása a szülő felelőssége még akkor is, ha a gyermek ingyenes étkező.

Igénylő nyilatkozat letölthető: itt

Tisztelettel: az óvoda vezetősége

Győr, 2020. május 21.


Honlapra beiratás

VÁLTOZÁS!!!

Tisztelt Szülők!
Az étkezési szolgáltatás saját éthordóban történő elszállításának a helyszíne 2020.05.18-tól:
Szabadhegyi Magyar – Német Kéttannyelvű Általános Iskola és Középiskola,
9028 Győr, Konini út. 2-4. főzőkonyháról naponta 11:30 és 12:30 között lehetséges.


Bakonyi vonatos kirándulás

2020. Május 9-én, szombaton indult volna útnak a Ménfőcsanaki Óvoda vonattal Vinyébe. Az egészségügyi korlátozások miatt idén ez a túra sajnos elmarad. Az elmúlt évek képeiből nézzenek meg egy kis válogatást a linkre kattintva. Virtuális túra a Bakonyban.


VÁLTOZÁS!!!

Az ügyelet helye május 11-től:
Világosvár Tagóvoda
Horgas út 38.


ÓVODAI ÜGYELETI ELLÁTÁST IGÉNYLŐKNEK

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák a veszélyhelyzet ideje alatt ügyeleti jelleggel működnek.

Az ügyeletet igénylő gyermekek szülei a következő módon igényelhetik az ügyeletet, illetve az étkezést:

– Az óvodák holnapján található egy igénylő lap, amely kitöltésével az ügyeleti óvodai ellátást meg lehet igényelni.

– Az ügyelet igénylése mindig az első igényelt ügyeleti napot megelőző nap 9 óráig történhet (ha az első igényelt ügyelet nap a hétfő, akkor az igénybejelentés határideje előző hét péntek 9 óra)

– Ingyenes étkező gyermekek esetében az ügyelet igénylésekor kell az étkezést is megrendelni.

– Ha olyan gyermek számára igénylik az ügyeletet, aki az étkezésért térítési díjat fizet, és nincs március, illetve április hónapról stornó tétele annak az ügyelet igénylésekor be kell fizetnie készpénzben, vagy átutalással. Azon szülők, akik az adott hónapra (májusra) befizettek, azoknak a szülőnek további teendője nincs, a gyermek étkezése biztosított.

– Ha olyan gyermek számára igénylik az ügyeletet, aki az étkezésért térítési díjat fizet, de a befizetés az adott hónapra nem történt meg, és nincs március, illetve április hónapról stornó tétele akkor a szülő az étkezési térítési díjat vagy készpénzben, vagy utalással fizetheti meg.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az étkezés megrendelése, illetve lemondása a szülő felelőssége még akkor is, ha a gyermek ingyenes étkező.

Tisztelettel: Nemes Lajosné
óvodavezető

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ügyeleti ellátásra kijelölt óvodákban (a Ménfőcsanaki Óvoda esetében az ügyeletre kijelölt óvoda: Manóvár Tagóvoda, címe: 9012 Győr, Győzelem út 12. elérhetőségek: 20/46-85-416, nyitvatartási ideje: 6.00-17.00) a gyermekfelügyeleti ellátás iránti igényeket egy erre rendszeresített nyilatkozat nyomtatványon lehet bejelenteni.

A nyilatkozat nyomtatvány letölthető: itt

Aki a bejelentést már megtette, s abban változtatást nem kíván eszközölni, annak további teendője nincsen, a nyilatkozat tartalma határozatlan ideig érvényben van.

Aki a korábban tett nyilatkozatát módosítani szeretné, annak erre minden hét csütörtökjén 12 óráig van lehetősége a következő hétre vonatkozóan (hétfőtől) az alábbi e-mail címen: menfocsanakiovi@4gmk.hu. A nyilatkozatokat leadni, illetve az ügyeleti igényekben menet közben bekövetkezett változásokat az intézménnyel közölni csak a megadott e-mail címen, elektronikusan úton van lehetőség, más formában nincs.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a fenti intézkedéssel kapcsolatban kizárólag az óvoda vezetőjétől kérjenek hiteles tájékoztatást, amennyiben kérdésük merülne fel.

Hivatali elérhetősége: e-mail címe: menfocsanakiovi@4gmk.hu

Együttműködésüket megköszönve, üdvözlettel:

Nemes Lajosné
óvodavezető


Az Érdekességek menüpontOnline mese alatt hangvideót találhatnak!


ÉTKEZÉSI DIJ BEFIZETÉS


ÓVODAI BEIRATÁS

Szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az idei évben az óvodai beíratás digitális módon fog történni. Kérjük, hogy töltsék ki a gyermek lakóhelye szerint illetékes körzetes óvodához a Szándéknyilatkozatot és küldjék vissza a menfocsanakiovi@4gmk.hu címre.

BEIRATÁS MENETE:

 1. Ki kell választani a lakóhely körzet listájából, hogy melyik óvodához tartoznak
 2. Ki kell tölteni a szándéknyilatkozatot (gépelve, kinyomtatva, aláírva, beszkennelve vagy lefényképezve) Kérem, győződjön meg arról, hogy a kitöltött nyomtatvány minden adata látszik nyomtatáskor!
 3. Visszaküldeni a menfocsanakiovi@4gmk.hu címre, mivel az összes szándéknyilatkozatról a Ménfőcsanaki Óvoda vezetője hozza meg a döntést.

3. életévét 2020. augusztus 31-ig betölti és körzetes

 • Törvény szerint nincs tennivaló. Az óvoda kérése, hogy akkor is töltsön ki körzetes szándéknyilatkozatot. Ez nagyban megkönnyíti munkánkat. Pl. Kiss Éva lakhely: Szeder út (körzet szerint a Világosvárhoz tartozik, neki a Világosvár szándéknyilatkozatát kell kitölteni)

3. életévét 2020. augusztus 31-ig betölti és a NEM KÖRZETES óvodába szeretné beíratni

 • Ki kell tölteni a nem körzetes óvoda szándéknyilatkozatát. Pl. Kiss Éva lakhely: Szeder út (körzet szerint Világosvár) de a Manóvárba szeretné beíratni, akkor a Manóvár szándéknyilatkozatát kell kitölteni.

3. életévét 2020. augusztus 31-ig nem tölti be és körzetes

 • Nem óvodaköteles korú (2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31között tölti be) Törvény szerint nincs tennivaló. Az óvoda kérése, hogy akkor is jelezze a szándéknyilatkozaton. Jelenleg az óvodai felvétele ügyében nem áll módomban döntést hozni. Az óvodába jelentkezők közül először azokat a gyermekeket kell az óvodába felvenni, akik óvodaköteles korúak. Az ő felvételükről szóló döntést legkésőbb 2020. április 30-ig kell meghozni. Ezután, ha marad az óvodában szabad férőhely, akkor lehet a döntést meghozni.Ez időpontig kérem, szíves türelmét, majd felveszem Önnel a kapcsolatot.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉVRE

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre. A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján javasoljuk, hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve a következőképpen járjanak el: Először nézzék meg, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda. Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, és tájékoztassák a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket. Felhívjuk a szülők figyelmét arra is, hogy amennyiben a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, akkor az óvodának eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján a beiratkozások időpontjára vonatkozóan az óvoda beosztást készít, amelyről az érintett szülőket tájékoztatja. A kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

Szándéknyilatkozat:

A hatékony beiratkozás segítéséhez összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat. 

 1. Mi a teendőm, ha szeretném engedélyeztetni gyermekem óvodakezdésének elhalasztását?

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását.

A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

 1. Mi a teendőm, ha gyermekem bölcsődés, és még további egy évig a bölcsődében marad?

A bölcsődéknek legkésőbb 2020. április 15-éig jelezniük kell az Oktatási Hivatal számára, ha az óvodaköteles korba lépő gyermek a jogszabályokban meghatározott esetben további egy évig bölcsődei ellátásban vesz részt, és nem kezdi meg az óvodai nevelést. Ha gyermeke is érintett, kérjük, hogy mielőbb egyeztessen a gyermekét ellátó bölcsődével, hogy a szükséges bejelentést megtették-e a Hivatal felé, Ön pedig ne jelentkeztesse gyermekét ebben a beiratkozási időszakban óvodába.

 1. Mi a teendőm, ha éppen külföldön élünk vagy költözünk, ezért gyermekem nem kezdi meg

Magyarországon az óvodai nevelést?

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

A koronavírus-járvány miatt a Kormány által kihirdetett országos veszélyhelyzetben az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjon.

Óvoda elérhetőségei, ahol érdeklődhetnek illetve ahová a kitöltött szándéknyilatkozatot küldhetik: menfocsanakiovi@4gmk.hu Tel: +3620/26-27440

Nemes Lajosné-óvodavezető


Ovi-hívogató – Online


Kedves Szülők!

A kialakult helyzetre való tekintettel az óvodának és az óvodapedagógusoknak is alkalmazkodni kell a megváltozott körülményekhez.

Ebben az időszakban, mint óvodavezető a következő intézkedéseket tettem, hogy megkönnyítsem és támogassam a szülők és óvodásaink közös, élményteli otthoni együttjátszását, minőségi idő eltöltését.

A csoportok óvodapedagógusai hetente küldenek Önöknek segédanyagokat, kidolgozott, heti projekteket, játékötleteket, aktuális élményszerzési lehetőségeket.

Remélem, hogy az óvónők kreativitása és a szülők, gyermekek közös digitális együttműködésével hatékony segítséget tudunk biztosítani a családoknak és gyermekeiknek az otthoni életük, játéktevékenységük hasznos eltöltéséhez.

Kívánok Önöknek és családjuknak sikeres együttműködést és jó egészséget!

Nemes Lajosné
óvodavezető


Kedves Szülő!

Tájékoztatom, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézménye digitális munkarendben jelenleg is működik.

Amennyiben szüksége van a kialakult járványügyi helyzet kapcsán pszichés támogatásra, tanácsadásra, úgy a 96/515-540 telefonszámon elérhetőek vagyunk naponta 7.30-15.30-ig vagy a titkar.szakszolg.gyor@gmail.com e-mail-en tud velünk kapcsolatba lépni.

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Győri Tagintézménye


Tisztelt Szülők!

Először is szeretnénk megköszönni a Szülői nyilatkozatok gyors beérkezését!

Kérjük minden héten, csütörtökön 12. 00 óráig a szöveg alatt lévő linkre kattintva tegye meg az ellátásra való igényüket. / Ugyanaz a nyilatkozat, csak most nem emailben, hanem itt a honlapon mindig az adott időszakra vonatkozóan kell nyilatkozni./

Erre azért van szükség, hogy folyamatos lehetőséget biztosítsunk azon Szülők számára, akik semmilyen formában nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét és aktuális létszámokat tudjunk a főzőkonyha felé szolgáltatni.

Kérjük Önöket, hogy ezzel is segítsék munkánkat! Köszönjük szépen!

https://menfocsanak-ovoda.zircon.hu/  


Kedves  Szülők!

Az utazó gyógypedagógiai hálózat home office-ban, digitális munkarend alapján biztosítja az SNI és BTMN gyermekek ellátását.

Az érdeklődők számára egy Google Drive felületen keresztül elérhető az otthoni, szülők által is végezhető megtámogatási lehetőségek: sungyogypedagogia.4gmk.hu


Az ügyelet helye:

Manóvár Tagóvoda

Győzelem út 12.


Tisztelt Szülők!

A Ménfőcsanaki Óvoda elérhetősége az átmeneti szüneteltetés alatt:

menfocsanakiovi@4gmk.hu

(Az épületek bezárása miatt a telefonokat nem használjuk)

Kérjük az ebédlemondást is e-mail-ben tegyék meg!

Figyeljék a honlapot, mindig aktuális információkat tartalmaz!

(mindig frissítse az oldalt)

Megértésüket köszönjük!


Kedves Szülők!

A rendkívüli helyzetre való tekintettel, szeretnék tájékoztatást adni az aktuális teendőkről:

AZ ÓVODAI ELLÁTÁS JELENLEG SZÜNETEL, CSAK ÜGYELETET TARTUNK A KÖVETKEZŐ RENDELKEZÉSIG!

Az óvoda épületébe szülő nem léphet be, kérjük, csengessenek!

A gyerekek szekrényeinek tartalmát névvel/jellel ellátott zsákokba helyeztük, amiket ma délután, illetve legkésőbb kedd délig el kell vinni és FERTŐTLENÍTENI KELL!

Minden gyermekről kötelező kitölteni:

SZÜLŐI NYILATKOZAT AZ ÓVODAI ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS IGÉNYBEVÉTELRŐL AZ ELRENDELT KÖTELEZŐ SZÜNETELÉS IDŐTARTAMÁRA

A nyilatkozat az alábbi linken letölthető: http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/dr_dezsi_csaba_andras_polgarmester_kozlemenye.html

Visszaküldésének lehetséges módjai:

– személyesen, csak a bejárati ajtóban átadva, csengetéssel! (Horgas u. 21.)

– óvodai e-mail címre: menfocsanakiovi@4gmk.hu

   (Telefonnal lefotózva vagy szkennelve egyaránt megfelelő!)

Kitöltési és elküldési határidő: 2020. március 16. egész nap!

A nyilatkozat beküldésével az ebédlemondás automatikusan megtörténik!!!

Tájékozódni a további fejleményekről a gyor.hu, vagy menfocsanakiovoda.hu oldalon lehetséges!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!


Tisztelt Szülők!

Kérjük, a nyilatkozatot

ma délig visszaküldeni

szíveskedjenek az óvoda e-mail címére!

(menfocsanakiovi@4gmk.hu)

                                                                                                               Köszönettel: Nemes Lajosné

 óvodavezető

 

DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS POLGÁRMESTER KÖZLEMÉNYE

Tekintettel a szombat délután kiadott kormányrendeletre, valamint a járványügyi helyzet aktuális változásaira, a mai napon ismételten válságstáb összehívását kezdeményeztem az alpolgármesterek, a jegyző, aljegyző, valamennyi óvoda és bölcsőde, szociális intézmény, a családsegítő központ és a gazdasági működtető központ vezetőinek részvételével.Minden aktuális szempontot figyelembe véve, a mai napon a következő intézkedéseket hozom:

 1. Idősotthonok:

A győri idősotthonokban a mai naptól nem csak látogatási, hanem kijárási tilalom is életbe lép, valamint szünetel az idősklubok működése is. Minden lakónak biztosítjuk a bevásárlás és igény szerint a napi étkeztetés lehetőségét is.

 1. Bölcsődék és óvodák:

Hétfőtől az önkormányzati, egyházi, alapítványi fenntartású intézményekben a bölcsődei és óvodai ellátás átmenetileg szünetel. Ezen időszak alatt kizárólag gyermekfelügyeletet biztosítunk azok számára, akik semmilyen formában nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét.

A gyermekfelügyelettel kapcsolatos további tudnivalók:

a) Tekintettel arra, hogy a GYES-en, GYED-en lévő szülők meg tudják oldani bölcsődés, óvodás korú gyermekeik felügyeletét, gyermekeiket átmenetileg óvodai, bölcsődei közösségbe nem vihetik.

b) Az intézményeink nem fogadják azokat a gyermekeket, akik, vagy akiknek szülei, vagy velük egy háztartásban élő hozzátartozójuk az elmúlt két hétben külföldön tartózkodott.

c) A lázas beteg gyermek, vagy akivel közös háztartásban lázas személy él, nem jelenhet meg az óvodákban, bölcsődékben, amennyiben mégis megjelenik, és ezt az állapotot az intézmény dolgozói észlelik, a gyermek hazaküldéséről haladéktalanul intézkedhetnek.

 

d) Ahhoz, hogy az önkormányzati ellátások szervezhetők legyenek, minden szülőtől nyilatkozatot kérünk azzal kapcsolatban, hogy az elkövetkezendő napokban milyen ellátási formákra tart igényt. A nyilatkozat elérhető innen:

koronavírus járvánnyal kapcsolatos szülői nyilatkozat – Óvoda

A szülő a kitöltött nyilatkozatot e- mailen, vagy személyesen juttassa el az adott intézménybe.

Jelen intézkedés visszavonásig érvényes.

Győr, 2020. 03. 15.

Tisztelettel,

Dr. Dézsi Csaba András

polgármester

http://hirek.gyor.hu/cikk/dr_dezsi_csaba_andras_polgarmester_kozlemenye.html


ovih2020
kar
kar
papir
megh
marton
Szülői időpontjai
koszonto2019
szülőire meghívó honlapra2019
Batyus évzáró 2019

Meghívó Szülők Klubja
ovi-hivogató-honlapra

Microsoft Word - Karácsonyi kiÃrás honlapra

Microsoft Word - Karácsonyi kiÃrás honlapra

Márton nap 2018

Szülői időpontjai

Köszöntő-kinti-honlap

Tisztelt Szülők

Batyus évzáró 2018

ovi1

Honlapra-beíratás

Körzethatárok beíratásra:

LINK


Kedves Szülők!

Tisztelettel kérjük ismét az

ingyenesen étkező gyermekek szüleit,

(az év eleji szülői értekezleteken elhangzottak tükrében)

amennyiben az iskolai szünetek, betegség, vagy egyéb oknál fogva gyermekük

nem jön óvodába,

azokra a napokra az

ÉTKEZÉST SZÍVESKEDJENEK LEMONDANI!

Nemes Lajosné

    óvodavezető


Információk a díjmentes étkezésről!

A kormányrendelet itt olvasható részletesen!

Nyilatkozat itt tölthető le!

Útmutató a nyilatkozat kitöltéséhez!