Üdvözöljük a Ménfőcsanaki Óvoda Honlapján

„Csak a sokat és jól játszó kisgyerek tud majd jól és elmélyülten gondolkozni.” - Vekerdy Tamás

menfocsanakiovi@gmkgyor.hu - 06-96/449-297

Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány - Duna Takarék: 58600300-11227364

 

Differenciált Képességfejlesztő Munkaközösség

 

Differenciált Képességfejlesztő Munkaközösség

 

„Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen,
 tulajdonképpen rosszabbá tesszük,
 de, ha olyannak vesszük őt, amilyennek lennie kell,
 akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne.”
 (Goethe)

Szakmai munkaközösségünk a differenciált képességfejlesztésre és az egyéni bánásmódra specializálódott.

Alapvető céljaink és feladataink nem változtak a megalakulásunk óta, csak kibővültek újabb elvárásokkal és igényekkel. Célunk, hogy pedagógiai hatékonyságunk eredményeképpen minden gyermek képességének legmagasabb szintjére jusson.

Munkaközösségünk folyamatosan keresi a legjobban alkalmazható, pedagógiailag elfogadható módszereket, amelyek a tanulási, magatartási és a részképesség zavaros gyermekek nevelésében eredményesen alkalmazható.

Kiemelt feladatunk a mozgásfejlesztés – a nagymozgás és finommozgás -, a testséma fejlesztés, téri tájékozódás fejlesztése, az észlelés és beszédfejlesztés. Ez a fejlesztés az óvodába lépés pillanatától kezdődik, folyamatosan tart az óvodáskor végéig és minden gyermekre kiterjed. 

Fejlesztő munkánkat az óvodai élet tevékenységrendszerében valósítjuk meg, a napi életbe, a játékba ágyazva.

Tehát a fejlesztést a gyermek fejlődési üteméhez igazítjuk, 3-4 éves korban általában mozgásos, cselekvéses játékkal történik, 5 éves kor után pedig előtérbe kerülnek a gondolkodtató játékos tevékenységek. A fejlesztés alapja a gyermek tudatos megismerése és fejlettségi szintjének megállapítása. 

Részképességek megerősítésére, továbbfejlesztésére játék, illetve játékos feladatgyűjteményt állítottunk össze. Munkaközösségünk pedagógiai munkája segítséget ad ahhoz, hogy hogyan próbálkozzunk a korához, képességeihez elmaradott gyermek szakszerű fejlesztésével, hogyan oldjuk gyermekeink gátlásait, mivel tegyük vidámabbá, felszabadultabbá a nehezen oldódó gyermekek mindennapjait az óvodában.

Erre a célra dolgoztuk ki un. személyiséglapot, amelyen a gyermekek fejlődését vezetjük. Óvodába lépéskor az anamnézis felvételével és a gyermek aktuális fejlettségi szintjének rögzítésével kezdjük és félévente regisztráljuk a változást. A gyermekek fejlettségének megismerését középső csoporttól a Difer teszttel is vizsgáljuk. Ez egy olyan szűrőeljárás, amely átfogó információt ad a várható tanulási zavar kiszűrésére. A kapott eredmények felhívhatják a figyelmet a további és részletes vizsgálat szükségességére. Ha fejlesztésre van szüksége a gyermeknek, abban az esetben pszichológus, fejlesztő pedagógus segítségére is támaszkodunk.