Térítésidíj-táblázat

Étkezési térítési díjak:

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megváltoztak a 4/2019. (II.25) számú önkormányzati rendelet értelmében. A 2019. április 1-jétől alkalmazandó étkezési térítési díjak az alábbiak szerint változnak:

Kód Étkezési forma megnevezése Térítési díj Ft/adag Támogatás Ft/adag
Nettó Bruttó Nettó Bruttó
10 Egésznapos gyermek térítési díj 390 495 304 386
1A Egésznapos gyerm. 100%-os normatív kedvezmény RGYK 0 0 694 881
11 Egésznapos gyerm. 100%-os normatív kedvezmény   Három gyermek 0 0 694 881
15 Egésznapos gyermek teljes térítési díj                                (Külföldi állampolgár) 694 881 0 0
21 Egésznapos gyerm. 100%-os normatív kedvezmény Tartósan beteg 0 0 694 881
22 Egésznapos gyerm. 100%-os normatív kedvezmény SNI Szakvélemény 0 0 694 881
30 Egésznapos gyerm. 100%-os normatív kedvezmény Jövedelem függő 0 0 694 881
31 Egésznapos gyerm. 100%-os normatív kedvezmény Nevelésbe vett 0 0 694 881
50 Egésznapos gyermek                                                                            Diétás TEU teljes ár 390 495 304 386
51 Egésznapos gyerm. 100%-os normatív kedvezmény Diétás TEU három gyermek 0 0 694 881
52 Egésznapos gyerm. 100%-os normatív kedvezmény Diétás TEU tartósan beteg 0 0 694 881
53 Egésznapos gyerm. 100%-os normatív kedvezmény Diétás TEU RGYK 0 0 694 881
54 Egésznapos gyerm. 100%-os normatív kedvezmény Diétás TEU SNI 0 0 694 881
55 Egésznapos gyerm. 100%-os normatív kedvezmény Diétás TEU nevelésbe vett 0 0 694 881
56 Egésznapos gyerm. 100%-os normatív kedvezmény Diétás TEU jövedelem függő 0 0 694 881

Tisztelettel: Nemes Lajosné

A gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény (ingyenes étkezés) illeti meg a szülőket, ha

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a gyermek
  • a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy a családjában másik tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
  • a gyermek sajátos nevelési igényű, vagy a családban nevelnek másik sajátos nevelési igényű gyermeket
  • a családban három vagy több gyermeket nevelnek
  • a gyermek nevelésébe vételét rendelte el a gyámhatóság
  • a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130 %-át